Hvem modtager malingen?

Paint It Forward donerer maling til to forskellige formål:


Knap 80% af malingen går til borgere med lav indkomst/rådighedsbeløb, så de kan istandsætte egen bolig.

Cirka 20% af malingen går til kulturelle og kunstneriske projekter med socialt eller fællesskabsdannende formål og lavt budget (f.eks børnekunstprojekter i forsamlingshuse, sommercamps osv).

Især kategorien “borgere med lav indkomst” dækker over en meget blandet gruppe mennesker, hvis eneste fællesnævner er, at det er svært eller umuligt at få råd til at købe maling. Nogle har både økonomiske og helbredsmæssige udfordringer. Det kan være langtidssygemeldte og førtidspensionister, der samtidigt er enlige forsørgere. Andre har bare ikke særligt mange penge i en periode. Det kan være studerende eller kunstnere.

Paint It Forward har siden januar 2021 bedt modtagerne af malingen

om at udfylde et anonymt svarskema for at få et overblik over, hvilke grupper, der henvender sig for at modtage maling.


Det fordeler sig sådan her:

Enlige forsørgere

Cirka 30% af de privatpersoner, der modtager maling hos Paint It Forward, er enlige forsørgere. Mange af de enlige forsørgere har ekstra psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer (sygdom, mentalt dårligt helbred, arbejdsløshed). Nogle af de enlige forsørgere har den ekstra udfordring, at også barnet har psykisk eller fysisk dårligt helbred.


I nogle tilfælde handler det om at bo værdigt og kunne invitere gæster med hjem. I andre tilfælde handler det bare om at opfylde barnets ønske om et regnbue-værelse, et vægmaleri eller noget andet, der gør det hele lidt sjovere.

Dette diagram er baseret på information fra svarskrivelser fra modtagere af malingen i perioden

1. februar - 19. november 2021.


Paint It Forward uddelte i alt 4.472 kilo maling i samme periode.

Særligt stort tak til disse:

Paint It Forward blevet udviklet med rådgivning fra blandt andet:
Miljøpunkt Amager, SMOKA, Partnerskabet Urbanplanen og Frivilligcenter Amager.


Ud over løbende donationer fra malermestre og farveproducenter er Paint It Forward støttet af: Paragraf 18 midler og Martha og Poul Kerrn-Jespersen Fond